Wednesday, October 4, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Defense and Security Cyber Security Triển vọng Thị trường An ninh mạng Việt Nam đến 2025

Triển vọng Thị trường An ninh mạng Việt Nam đến 2025

Báo cáo có tiêu đề Triển vọng thị trường an ninh mạng Việt Nam đến năm 2025 (Ấn bản thứ hai) – Theo nguồn giải pháp (Giải pháp nước ngoài/nhập khẩu và giải pháp trong nước), Theo người dùng cuối (Tài chính ngân hàng, Chính phủ/Khu vực công, Hàng không vũ trụ & Quốc phòng, CNTT &; Viễn thông, Bán lẻ &; Thương mại điện tử, Chăm sóc sức khỏe và các giải pháp khác), Theo loại giải pháp (Sản phẩm độc lập, Dịch vụ bảo mật được quản lý và Dịch vụ chuyên nghiệp), Theo loại sản phẩm độc lập (Tường lửa, Chống vi-rút, Bảo mật điểm cuối, IPS / IPD, SIEM, Cổng bảo mật và các loại khác), theo loại dịch vụ bảo mật được quản lý (SOC, bảo mật mạng, bảo mật ứng dụng, bảo mật email, bảo mật đám mây, bảo mật di động, bảo mật nội dung và các loại khác), theo loại dịch vụ chuyên nghiệp (kiểm tra thâm nhập, kiểm tra bảo mật, tư vấn an ninh mạng, đào tạo bảo mật và các loại khác) cung cấp phân tích toàn diện về hiện trạng ngành an ninh mạng tại Việt Nam. Báo cáo bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau bao gồm bối cảnh mối đe dọa mạng trong nước cùng với các cuộc tấn công mạng lớn, vai trò của chính phủ trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng an toàn thông tin, các chủ thể chủ chốt ở phía cung và cầu, hệ sinh thái an ninh mạng của Việt Nam so với các đối tác ASEAN, hệ sinh thái sản phẩm an ninh mạng trong nước, xu hướng người dùng cuối, thông số ra quyết định, Tác động của công nghệ đối với việc phát triển các giải pháp an ninh mạng, bối cảnh cạnh tranh, những thách thức phải đối mặt ở cả đầu cung và cầu, tác động của đại dịch, bối cảnh tương lai của thị trường và chiến lược cho những người mới tham gia thị trường.

Các mối đe dọa mạng đang gia tăng ở Việt Nam như thế nào?

Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới khi phải đối mặt với các mối đe dọa trên mạng. Cơ sở hạ tầng an ninh mạng hạn chế, ít tập trung vào phát triển hệ thống an ninh mạng và ngân sách chi tiêu thấp là một số lý do tại sao các mối đe dọa mạng là một vấn đề trong nước.

Nước này đã đối phó với một số cuộc tấn công mạng có tác động cao, bao gồm các cuộc tấn công mạng sân bay đôi vào năm 2016. Số tiền thiệt hại cho đất nước về tác động tiền tệ, cũng đã tăng lên trong giai đoạn này. Các cuộc tấn công lừa đảo là loại phổ biến nhất trong nước, với Deface và Malware cũng có số lượng nổi bật.

Các yếu tố chính đằng sau sự gia tăng mức độ đe dọa mạng trong nước là: Tăng số lượng thiết bị có sẵn cho mỗi người, cơ sở hạ tầng bảo mật thông tin tổ chức yếu, thường xuyên tải xuống các chủ đề / plugin từ các trang web đáng ngờ và các trang web và hệ điều hành lỗi thời.

Chính phủ đã tự mình cải thiện cơ sở hạ tầng an ninh mạng của đất nước thông qua một loạt các bước pháp lý, tổ chức và thể chế. Bộ Thông tin và Truyền thông trong nước, đang tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp an ninh mạng của đất nước thông qua việc bắt buộc áp dụng các giải pháp an ninh mạng cho các doanh nghiệp và ban ngành chính phủ. Nó cũng đã khuyến khích phát triển cơ sở hạ tầng sản phẩm an ninh mạng địa phương trong nước bằng cách phát triển quan hệ đối tác và liên minh với các công ty trong nước.

Cuộc cách mạng công nghệ của chính phủ thông qua dự án Thành phố thông minh và Chính phủ điện tử cũng đã mở rộng phạm vi áp dụng cho các giải pháp an ninh mạng. Việt Nam cũng tham gia các cuộc diễn tập phát triển an ninh mạng cấp ASEAN, nhằm trang bị cho các chuyên gia của Việt Nam kiến thức mới nhất về các mối đe dọa mạng và cung cấp một kịch bản cơ hội cho các mô phỏng mối đe dọa mạng.Triển vọng Thị trường An ninh mạng Việt Nam: Ken Research

Download Free Sample Report

Phân đoạn theo loại giải pháp

Theo loại giải pháp (sản phẩm độc lập, dịch vụ bảo mật được quản lý và dịch vụ chuyên nghiệp)

Sản phẩm độc lập được xác định sẽ thống trị các loại giải pháp về An ninh mạng tại Việt Nam.

Phân khúc theo dịch vụ chuyên nghiệp

Bằng các dịch vụ chuyên nghiệp (Kiểm tra thâm nhập, Kiểm toán bảo mật, Tư vấn, Đào tạo bảo mật, Khác (Đánh giá lỗ hổng khai thác dữ liệu và hơn thế nữa))

Kiểm thử thâm nhập được xác định là dịch vụ chuyên nghiệp được người dùng cuối áp dụng nhiều nhất trong nước, vì họ không sẵn sàng tìm giải pháp an ninh mạng ngay lập tức mà không chẩn đoán các mối đe dọa mạng tiềm ẩn. Do đó, họ đã đầu tư vào Kiểm tra thâm nhập và Kiểm toán bảo mật trước khi đi tìm giải pháp. 

Phân khúc theo Dịch vụ bảo mật được quản lý

Theo Dịch vụ bảo mật được quản lý (SOC, An ninh mạng, Bảo mật ứng dụng, Bảo mật email, Bảo mật đám mây, Bảo mật di động, Bảo mật nội dung, Khác (WAF, Tường lửa dưới dạng dịch vụ))

Trung tâm điều hành bảo mật được xác định là giải pháp dịch vụ bảo mật được quản lý được áp dụng nhiều nhất chủ yếu do sự phù hợp của SOC đối với các cơ quan và phòng ban chính phủ.

 Phân khúc theo sản phẩm độc lập

Bằng các sản phẩm độc lập (Tường lửa, Chống vi-rút, Bảo mật điểm cuối, IPS / IPD, SIEM, Cổng bảo mật và các sản phẩm khác (IAM, Mã hóa, Chống DDOS, Giám sát, Phục hồi sau thảm họa))

Tường lửa và Chống vi-rút được xác định là các sản phẩm bảo mật truyền thống vẫn có nhu cầu lớn do kiến thức kỹ thuật hạn chế của người dùng cuối về các giải pháp.

 An ninh mạng tại Việt Nam: Phía cầu

Các giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam được ngành Tài chính ngân hàng yêu cầu nhiều nhất. Điều này là do bản chất vốn có của ngành công nghiệp vì nó giao dịch với tiền rất thường xuyên. Hầu hết các ngân hàng trong nước và quốc tế của Việt Nam đều có hệ thống an ninh mạng tại chỗ nhưng ngành Tài chính Ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công mạng nhất trong hệ sinh thái. Dữ liệu của chính phủ trong nước là cực kỳ nhạy cảm và đất nước gần đây đã phát triển tầm vóc của mình trong địa chính trị toàn cầu, do đó điều quan trọng là các cơ quan chính phủ và chính phủ phải bảo mật dữ liệu và thông tin của họ.

 An ninh mạng tại Việt Nam: Phía cung

Các giải pháp an ninh mạng tại Việt Nam được các công ty quốc tế cung cấp nổi bật nhất cho các công ty. Những lý do chính đằng sau điều này là chất lượng vượt trội, khả năng sử dụng tốt hơn và kết quả tốt hơn của các giải pháp này. Ngoài ra, các sản phẩm nước ngoài sử dụng các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo, Học máy và Khoa học dữ liệu để phát triển khả năng của giải pháp, nhằm giúp việc phát hiện và loại bỏ mối đe dọa trở nên liền mạch và hiệu quả hơn.

Trong giai đoạn này, đã có sự gia tăng về số lượng giấy phép được cấp cho các công ty an ninh mạng trong nước, với việc chính phủ rõ ràng đặt trọng tâm vào việc phát triển hệ sinh thái an ninh mạng trong nước. Cũng đã có các bước được thực hiện để thúc đẩy nhận thức và đào tạo về an ninh mạng giữa các chuyên gia và công ty, với các doanh nghiệp được khuyến khích nhân viên chuyên nghiệp an ninh mạng trong nhóm CNTT của họ.

Bối cảnh cạnh tranh về an ninh mạng tại Việt Nam

Bối cảnh cạnh tranh về an ninh mạng ở Việt Nam bị chi phối bởi các công ty nước ngoài hoạt động thông qua các nhà phân phối, nhà tích hợp hệ thống và đại lý để mở rộng phạm vi tiếp cận sản phẩm của họ. Các công ty trong nước chiếm thị phần hạn chế trên thị trường, nhưng việc áp dụng các sản phẩm địa phương đang nhanh chóng tăng tốc, vì các biện pháp của chính phủ để phát triển hệ sinh thái sản phẩm địa phương mang lại kết quả.

Phân khúc thị trường an ninh mạng Việt Nam

Khi nói đến các nguồn chính cho các giải pháp trong nước, các công ty nước ngoài đã và đang thống trị hệ sinh thái do thương hiệu toàn cầu và công nghệ vượt trội của họ. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã tập trung để tăng cường khả năng phát triển giải pháp địa phương trong nước. Những người dùng cuối chính cho các giải pháp an ninh mạng trong nước bao gồm ngành tài chính ngân hàng, khu vực công / chính phủ, hàng không vũ trụ và các công ty quốc phòng và bán lẻ. Các ngân hàng và các tổ chức chính phủ phải đối mặt với một tỷ lệ lớn các cuộc tấn công mạng của đất nước và do đó nó trở nên quan trọng hơn đối với các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này để bảo mật cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của họ. Các sản phẩm độc lập như tường lửa, chống virus, Hệ thống phòng chống xâm nhập / Hệ thống phát hiện xâm nhập được các doanh nghiệp trong nước yêu cầu chủ yếu. Với các yêu cầu bắt buộc đối với các cơ quan chính phủ để duy trì cơ sở hạ tầng an ninh mạng 4 tầng, Trung tâm điều hành bảo mật là một trong những giải pháp như vậy đã và đang ngày càng thu hút được sự chú ý khi giải pháp đảm bảo hai cấp độ chính của hệ thống cơ sở hạ tầng 4 cấp bắt buộc.

RELATED ARTICLES

IBM Security is holding a strong promising position in the US Security Testing Market; can it keep its dominance? : Ken Research

Buy Now The International Business Machine Corporation (IBM), is a multinational technology company excelling in security testing with inclusion of protocols such as cloud testing,...

US Security Testing Market plans to revolutionize infrastructure with a projected CAGR of 18% by 2028: Ken Research

Buy Now With heavy segmentation and wide spread applications ranging in Government, financial and healthcare services, leading the US Security Testing Market one of the...

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của An toàn thông tin và phát triển năng lực sản phẩm địa phương thúc đẩy...

Buy Now Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức và ban ngành chính phủ phân bổ 10% ngân sách dự án...

Most Popular

Triển vọng thị trường kho bãi Việt Nam đến năm 2022 – theo mô hình kinh doanh và theo người dùng cuối điện tử,...

MUA NGAY Thị trường kho bãi Việt Nam được định vị như thế nào? Các kho hàng hoạt động tại Việt Nam chỉ đơn giản là...

SABIC, Ma’aden, Zamil Steel, Tasnee Lead Middle East Metal Working: Ken Research

Buy Now These companies are playing a crucial role in uplifting the trade & manufacturing within the region, keeping sustainable practices in mind In the dynamic...

Why UAE’s Debt Collection Industry is poised for growth despite the many challenges it faces in a competitive market? : Ken Research

Buy Now In this enlightening whitepaper, we delve into the intricacies of the UAE's debt collection industry, which has witnessed a formidable surge in growth...

US LI-ION Battery Market is Expected to reach ~USD 40 Bn by 2028: Ken Research

United States is facing a huge demand of Lithium batteries due to growing electrification in west with growing at the rate of 25.36% by...