Saturday, September 9, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Health Care General Healthcare Vị thế thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam: Ken...

Vị thế thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam: Ken Research

Buy Now

Thị trường dịch vụ nha khoa được định vị như thế nào tại Việt Nam?

Tổng quan:

Việt Nam có các phòng khám nha khoa được trang bị tốt cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và các gói điều trị nha khoa toàn diện cho người dân trong nước cũng như khách du lịch quốc tế. Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam hiện đang ở giai đoạn tăng trưởng với CAGR tăng do sự gia tăng của các phòng khám nha khoa độc lập, nhu cầu về hiệu quả chi phí, sự quan tâm cá nhân và nâng cấp công nghệ.

Việc đăng ký bác sĩ, nha sĩ do Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2026F do các vấn đề nha khoa gia tăng và độ bao phủ bảo hiểm cao trên toàn quốc. Ý thức về Nha khoa ngày càng tăng trong dân số Việt Nam và khả năng tiếp cận dễ dàng với các Phòng khám Nha khoa được kỳ vọng sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Thị Trường Dịch Vụ Nha Khoa Việt Nam: Ken Research

Phân khúc thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

Theo loại dịch vụ:

Dịch vụ nha khoa nội nha đã chiếm lĩnh thị trường, đóng góp phần lớn thị phần vào thị trường so với phần còn lại của các dịch vụ nha khoa.

Bởi người dùng cuối:

Phòng khám nha khoa đóng góp nhiều hơn cho thị trường, đóng góp phần lớn thị phần so với các bệnh viện về dịch vụ nha khoa vì mọi người chỉ thích bệnh viện phẫu thuật nha khoa lớn.

Bởi các phòng khám nha khoa:

Các phòng khám nha khoa không có tổ chức chiếm lĩnh thị trường, đóng góp phần lớn thị phần so với các phòng khám nha khoa có tổ chức vì nhân viên nha khoa không có giấy phép rất phổ biến đối với những người Việt Nam có thu nhập thấp hơn, những người không đủ khả năng chi trả cho các bác sĩ có trình độ.

Theo bộ phận doanh thu:

Phần lớn thị phần Dịch vụ Nha khoa bị chi phối bởi các dịch vụ trong nước so với các dịch vụ nha khoa quốc tế cho khách du lịch.

Theo thành phố:

Hồ Chí Minh, là nơi đóng góp chính của phân khúc này, đã đăng ký thị phần lớn hơn so với các thành phố còn lại do sự tập trung cao hơn của các dịch vụ Nha khoa trong khu vực.

Bối cảnh cạnh tranh tại thị trường dịch vụ nha khoa Việt Nam

Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam là thị trường rất phân mảnh với Nha Khoa Kim là công ty dẫn đầu thị trường duy nhất trên thị trường do số lượng phòng khám nha khoa cao nhất và không có. của các nha sĩ tại mỗi phòng khám trên khắp Việt Nam. Các công ty khác trên thị trường bao gồm Nha Khoa Paris Dental Group, Nha Khoa Đăng Lưu, Anna Dental Care, Nha Khoa parkway, Nha Khoa Lan Anh, Phòng khám Nha khoa Sài Gòn BH, Phòng khám Nha khoa Westway, Phòng khám Nha khoa Quốc tế Việt Đức, v.v.

Các công ty trong thị trường dịch vụ nha khoa tại Việt Nam đang cạnh tranh dựa trên số lượng nha sĩ, số lượng ghế nha khoa, kích thước vé trung bình, giờ cao điểm, chế độ đặt phòng và các phương pháp điều trị chính được cung cấp.

Thị trường Dịch vụ Nha khoa Việt Nam: Triển vọng và dự báo tương lai

Thị trường dịch vụ nha khoa được dự đoán sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo do những cải tiến trong các dịch vụ hiện có cùng với việc giới thiệu các công nghệ cải tiến mới, bao gồm mũ nha khoa, răng giả và khoan.

Thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR ở mức ~% trong giai đoạn 2021-2026F do các vấn đề nha khoa gia tăng và độ bao phủ bảo hiểm cao trên toàn quốc.

Chuỗi nha khoa dự kiến sẽ phát triển hơn nữa do sự phổ biến của các rối loạn nha khoa và số lượng ngày càng tăng của các phòng khám nha khoa nhỏ và tư nhân. Ý thức nha khoa ngày càng tăng trong dân số Việt Nam, cùng với sức mua ngày càng tăng, dự kiến sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường trong giai đoạn dự báo.

Báo cáo liên quan:

Thị trường chăm sóc nha khoa Ả Rập Xê Út theo dịch vụ (Nội nha, Phục hình răng, Cấy ghép, Chỉnh nha, Nha khoa thẩm mỹ, Nha chu), theo các thành phố lớn (Riyadh, Jeddah, Dammam &; Al-Khobar, những thành phố khác) – Triển vọng đến năm 2021

Triển vọng thị trường phòng khám y tế và nha khoa Singapore đến năm 2022 – Dẫn đầu bởi việc mở rộng vô cơ các phòng khám lớn và mở rộng sang các dịch vụ chuyên biệt hơn

Triển vọng thị trường công nghệ y tế UAE đến năm 2026 – Được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về giao hàng nhanh hơn và thuận tiện và thay đổi hành vi của khách hàng

RELATED ARTICLES

US Powered Surgical Instruments Market is Projected to be ~ $12 Bn by 2028, Innovations and Advancements Drive Growth: Ken Research

Buy Now The US Powered Surgical Instruments market is witnessing huge growth in terms of expansion and revenue. The primary growth drivers of this market...

The US Urinary Tract Infection Therapeutics Market is expected to reach ~$2Bn by 2028: Ken Research

Buy Now The US urinary tract infection therapeutics market is anticipated to grow at a CAGR of ~2% and become a ~USD 2Bn industry by 2028. Currently,...

The US Anesthesia Drug market is anticipated to become a ~USD 6.4 Bn Industry by 2028: Ken Research

Buy Now The United States Anesthesia Drug market is predicted to grow at a CAGR of ~4% in the upcoming 5 years as per the...

Most Popular

Triển vọng thị trường kho bãi Việt Nam đến năm 2022 – theo mô hình kinh doanh và theo người dùng cuối điện tử,...

MUA NGAY Thị trường kho bãi Việt Nam được định vị như thế nào? Các kho hàng hoạt động tại Việt Nam chỉ đơn giản là...

SABIC, Ma’aden, Zamil Steel, Tasnee Lead Middle East Metal Working: Ken Research

Buy Now These companies are playing a crucial role in uplifting the trade & manufacturing within the region, keeping sustainable practices in mind In the dynamic...

Why UAE’s Debt Collection Industry is poised for growth despite the many challenges it faces in a competitive market? : Ken Research

Buy Now In this enlightening whitepaper, we delve into the intricacies of the UAE's debt collection industry, which has witnessed a formidable surge in growth...

US LI-ION Battery Market is Expected to reach ~USD 40 Bn by 2028: Ken Research

United States is facing a huge demand of Lithium batteries due to growing electrification in west with growing at the rate of 25.36% by...