Tuesday, May 28, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Consumer products and Retail Người dùng điện thoại thông minh trong độ tuổi 25-44 là đối...

Người dùng điện thoại thông minh trong độ tuổi 25-44 là đối tượng mục tiêu chính cho các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến tại Việt Nam: Ken Research Analysis

 • ~ 60% đơn đặt hàng tạp hóa được đặt bởi khách hàng thuộc nhóm tuổi 25-44.
 • Những người mua hàng tạp hóa trực tuyến ở Việt Nam thích Chuyển phát nhanh cho các đơn đặt hàng của họ.
 • Hầu hết các đơn đặt hàng đến từ các thành phố đô thị lớn – Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Nhu cầu ngày càng tăng giữa các chuyên gia làm việc: Nhu cầu về tạp hóa  trực tuyến đang tăng lên giữa các chuyên gia làm việc và các cặp vợ chồng đã kết hôn vì họ có ít thời gian hơn để đến cửa hàng để mua sắm tạp hóa.  Hơn nữa, người dùng điện thoại thông minh trong độ tuổi 25-44 (nhắm mục tiêu đến các chuyên gia đang làm việc), những người sẵn sàng dựa vào các nền tảng giao hàng tạp hóa trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tạp hóa của họ là đối tượng mục tiêu của các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến.

Thêm vào đó, nhu cầu về tạp hóa trực tuyến đã tăng lên trong số những người sống độc lập khi họ ngày càng thuê ngoài công việc của mình, chẳng hạn như mua sắm tạp hóa cho các nhà cung cấp trực tuyến đáng tin cậy. Khoảng 30% người mua hàng tạp hóa trực tuyến là người mua sắm thường xuyên. Họ đặt hàng khoảng 3-5 lần một tháng.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU

Tăng sự thâm nhập Internet và điện thoại thông minh:

Dân số người dùng điện thoại thông minh trong độ tuổi 25-44 ở mức 61,37 triệu vào năm 2021P. Những người dùng điện thoại thông minh này (Dân số am hiểu công nghệ) sẵn sàng dựa vào các nền tảng giao hàng tạp hóa trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tạp hóa của họ là đối tượng mục tiêu của các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến.

Chiến lược sáng tạo được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam không ngừng nâng cấp bản thân để thích ứng với nhu cầu của khách hàng. Các công ty đã tập trung phát triển cơ sở hạ tầng để kiểm soát giao hàng chặng cuối và cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho khách hàng, trong vòng 120 phút.

Chuyển phát nhanh (30 – 120 phút) là phương thức giao hàng được người dùng tạp hóa trực tuyến ưa thích nhất tại Việt Nam.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh: Các công ty đã liên tục tìm cách thích ứng với các công nghệ mới trong hoạt động của họ. Phần mềm quản lý đội tàu, giám sát hàng tồn kho theo thời gian thực và phân tích kinh doanh đã thúc đẩy các hoạt động hàng ngày trong ngành. Trí tuệ nhân tạo đã giúp các công ty cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng.

Theo báo cáo của Ken Research có tiêu đề “Triển vọng thị trường tạp hóa trực tuyến Việt Nam đến năm 2026F– Thị trường được thúc đẩy bởi sự thâm nhập điện thoại thông minh ngày càng tăng, thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng và mở rộng khu vực của người chơi tạp hóa trực tuyến”, thị trường giao hàng tạp hóa trực tuyến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 20,4% trong giai đoạn 2021P – 2026F. Thị trường sẽ chứng kiến sự tăng trưởng do thay đổi thói quen mua hàng của người tiêu dùng, nhận thức về thương mại điện tử ngày càng tăng nhanh chóng và giới thiệu các mô hình đăng ký & chiến lược sáng tạo được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ.

Các phân đoạn chính được đề cập:

 • Theo danh mục sản phẩm
 • Sắc đẹp &; Sức khỏe
 • Thực phẩm &; Đồ uống
 • Thực phẩm tươi sống
 • Đồ dùng gia đình
 • Khác
 • Theo phương thức thanh toán
 • Tiền mặt khi giao hàng
 • Thanh toán trực tuyến
 • Theo nhóm tuổi
 • 18-24 năm
 • 25-34 năm
 • 35-44 năm
 • 45+ năm
 • Theo loại hình kinh doanh
  • B2B
  • B2C
 • Bằng cách Phương thức giao hàng
 • Trong một khoảng thời gian cụ thể
 • Chuyển phát nhanh
 • Khác
 • Bằng cách Thị
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Đà Nẵng

Các công ty được bảo hiểm

 • Shopee
 • Tiki
 • Lazada
 • Băm nhỏ
 • GrabMart
 • opmart

Đối tượng mục tiêu chính

 • Các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến
 • Siêu thị &; Đại siêu thị
 • Công ty thương mại điện tử
 • Công ty giao đồ ăn
 • Nhà đầu tư

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo: –

 • Giai đoạn lịch sử: 2016–2021P
 • Thời gian dự báo: 2021P-2026F

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo: –

 • Thị trường tạp hóa trực tuyến được định vị như thế nào tại Việt Nam?
 • So sánh cửa hàng tạp hóa truyền thống với nền tảng tạp hóa trực tuyến
 • Đối tượng mục tiêu có thể giải quyết cho thị trường
 • Hệ sinh thái cung ứng và thách thức
 • Kịch bản nhu cầu, khách hàng mục tiêu và yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng
 • So sánh chéo các mô hình hoạt động (Marketplace và Omnichannel)
 • Phân tích SWOT
 • Các công nghệ hiện tại tạo điều kiện thuận lợi cho ngành giao hàng tạp hóa trực tuyến
 • Các công nghệ sắp tới trong ngành giao hàng tạp hóa trực tuyến
 • Đầu tư và tài trợ vào các công ty giao hàng tạp hóa trực tuyến tại Việt Nam
 • Bối cảnh cạnh tranh – So sánh chéo của những người chơi chính
 • Hồ sơ công ty
 • Phân tích và xu hướng thị trường trong tương lai
 • Khuyến nghị của nhà phân tích
 • Phương pháp nghiên cứu

Báo cáo liên quan:

Triển vọng thị trường giao hàng tạp hóa trực tuyến KSA đến năm 2025- được thúc đẩy bởi sự thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng và mở rộng khu vực của các công ty địa phương và quốc tế tại Vương quốc

Triển vọng thị trường giao hàng tạp hóa trực tuyến của UAE đến năm 2025- Được thúc đẩy bởi dân số lao động ngày càng tăng, giới thiệu chuyển phát nhanh và mở rộng khu vực

Triển vọng thị trường bánh pudding Việt Nam đến năm 2025F – Được thúc đẩy bởi dân số mạnh mẽ của người tiêu dùng thế hệ Millennial cùng với sự gia tăng của các ứng dụng công nghệ thực phẩm

RELATED ARTICLES

A Market Research Report on the Cosmeceuticals Industry in India

The Indian beauty landscape is witnessing a fascinating shift. Consumers are no longer just seeking products that enhance appearance; they are actively seeking solutions...

The Booming Toiletries Cleansing Market Growth Analysis

The global toiletries cleansing market is experiencing a growth spurt, fueled by a confluence of social, economic, and cultural trends. This blog dives deep...

Explore the Flourishing Herbal Product Market Players Analysis

The global herbal product market is a multi-billion dollar powerhouse. In 2023, it was valued at a staggering USD 216.40 billion, and this figure...

Most Popular

Navigating the Dynamic Landscape of the Smartphone Industry

The Smartphone industry stands at the forefront of technological innovation, shaping the way individuals communicate, work, and interact with the digital world. From cutting-edge...

US Food Allergen Testing Industry: Trends, Challenges, and Opportunities

The US Food Allergen Testing industry is a critical sector safeguarding public health by ensuring food safety and catering to the growing population with...

The Dynamics of the Coal Mining Market: Growth Drivers and Challenges

Introduction Coal mining serves as a cornerstone in fueling industries, generating electricity, and fostering economic growth worldwide. This article delves into various facets of the...

A Market Research Report on the Cosmeceuticals Industry in India

The Indian beauty landscape is witnessing a fascinating shift. Consumers are no longer just seeking products that enhance appearance; they are actively seeking solutions...