Wednesday, October 4, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Education and Recruitment Education Vị trí của giáo dục Y khoa tại Việt Nam: Ken Research

Vị trí của giáo dục Y khoa tại Việt Nam: Ken Research

Thị trường giáo dục y tế được định vị như thế nào tại Việt Nam?

Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm thu nhập thấp và trung lưu. Chương trình giáo dục trong nước có hai hình thức; Chương trình sáu năm tích hợp và bốn năm sau đại học. Chương trình giáo dục bao gồm thực hành luân phiên và các lớp lý thuyết. Đây là phương pháp giảng dạy truyền thống nhất của sinh viên, bao gồm cả khía cạnh thực tế và lý thuyết nhưng bắt nguồn từ sức mạnh của nó từ các khóa học lý thuyết. Tất cả các trường cao đẳng Y tế ở Việt Nam đều cung cấp bằng Cử nhân Khoa học Y khoa, tuy nhiên rất ít trường đại học đóng góp bằng Thạc sĩ cho các khóa học chuyên ngành như Nội khoa, Gây mê và Nhãn khoa.

Học sinh theo đuổi khóa học giáo dục y tế ngay sau khi học trung học và tham gia khóa học tích hợp sáu năm liên quan đến khoa học y tế và khoa học cơ bản.

Nhu cầu về khóa học bác sĩ đặc biệt lớn và nó đang có nhu cầu, tuy nhiên lượng tiêu thụ cho các loại Chuyên ngành khác tương đối thấp hơn do mức độ khó cao và thủ tục nhập học không có cấu trúc.

Hầu hết các khóa học chuyên ngành được cung cấp bởi các viện công lập có các mô-đun học tập và đào tạo có cấu trúc tốt.

Chuyên ngành ở Việt Nam được coi là chương trình nội trú trung bình khoảng 3 năm hoặc 4 năm cho một số khóa học cụ thể như phẫu thuật thần kinh.

Bác sĩ nhãn khoa là các chuyên gia trong ngành y học liên quan đến việc nghiên cứu và điều trị các rối loạn và bệnh về mắt. Phạm vi cư trú nhãn khoa được lan truyền rộng rãi và chính phủ đang tập trung vào việc tăng số lượng bác sĩ nhãn khoa trong nước.

Một vấn đề lớn về tổ chức và luật định với hệ thống giáo dục Việt Nam là thiếu hội đồng y khoa hoặc cơ quan quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký hoặc tiêm chủng cho các bác sĩ mới trong hệ thống. Không có biện pháp đối phó nào kiểm tra chất lượng của sinh viên hoặc đào tạo của họ trong hệ thống.

Phân khúc thị trường

Thị trường Giáo dục Y khoa Việt Nam đã được phân khúc trên cơ sở các trường đại học y khoa công lập và tư nhân, cũng như phân khúc khôn ngoan của khu vực và tiểu bang để hiểu sự hiện diện chung của các trường cao đẳng y tế trên toàn quốc. Các trường cao đẳng lớn nằm ở các thành phố trung tâm như Hà Nội. Cơ sở hạ tầng y tế của đất nước đã có những cải thiện gia tăng, điều này được thể hiện qua xu hướng gia tăng số lượng bệnh viện ở Việt Nam. Ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam chiếm 4,0% tổng GDP cả nước, đóng góp giá trị GDP khoảng 252,3 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ người lớn biết chữ ở Việt Nam là ~ 95%. Việt Nam có tỷ lệ hoàn thành tiểu học cao, bình đẳng giới cao, tỷ lệ học sinh/giáo viên thấp và tỷ lệ ngoài nhà trường thấp. Giáo dục đại học ở Việt Nam bao gồm các trường cao đẳng chuyên, cao đẳng sư phạm, đại học công lập và tư thục cũng như các tổ chức được quản lý bởi các hợp tác xã được tài trợ hoàn toàn thông qua học phí.

Các trường cao đẳng cung cấp khóa học bác sĩ

Quy mô thị trường các khóa học bác sĩ: Gần như tất cả các trường Cao đẳng Y tế đều cung cấp Khóa học Bác sĩ tại Việt Nam. Bất kỳ sinh viên Y khoa nào cũng phải đạt tối thiểu 50% về Vật lý, Hóa học và Sinh học cũng như trải qua kỳ thi trình độ cơ bản để được nhận vào các trường Cao đẳng Y tế Công lập hoặc Tư nhân. Mỗi trường Cao đẳng cung cấp một bằng đại học được gọi là Bác sĩ Y khoa. Đây là một khóa học tích hợp sáu năm hoặc bằng tốt nghiệp bốn năm. Sinh viên tốt nghiệp có thể chọn các lĩnh vực khác nhau sau khi hoàn thành bằng cấp. Họ có thể theo học nghề dựa trên nghiên cứu hoặc học nghề 1 năm hoặc tham gia chương trình cư trú của họ.

Các trường cao đẳng cung cấp khóa học nội khoa

Quy mô thị trường các khóa học nội khoa:

Chương trình Nội trú Nội khoa là ba năm. Việc tiếp nhận có liên quan đến nhu cầu ngày càng tăng của các chuyên gia y tế và các đặc quyền khác nhau khi trở thành Bác sĩ nội khoa như mức lương cao. Phần lớn các trường cao đẳng ở Việt Nam cung cấp nội trú trong nội khoa. Cuộc thi được thiết kế trên cơ sở các mô-đun đào tạo và Cấu trúc học phí.

Các trường cao đẳng cung cấp khóa học nhãn khoa

Các khóa học nhãn khoa Quy mô thị trường:

Nhãn khoa theo thuật ngữ truyền thống không phổ biến lắm so với các chuyên ngành chính khác. Nhưng với sự gia tăng các bệnh liên quan đến mắt đã thúc đẩy sự tập trung vào các chuyên ngành này

Các trường cao đẳng cung cấp các Khóa học Nhãn khoa rất hạn chế và chủ yếu là các viện công lập. Tuyển sinh cho khóa học bắt đầu vào tháng Tám với các chương trình bắt đầu trong tháng Chín hàng năm.

Bối cảnh cạnh tranh của top 10 trường cao đẳng y tế Việt Nam

Trong số tất cả các trường Cao đẳng Y tế tại Việt Nam, 10 trường Cao đẳng hàng đầu được công nhận và so sánh chéo trên cơ sở Tổng số sinh viên tốt nghiệp, năm 2020. Nó đã cho phép chúng tôi hiểu những người chơi hàng đầu trong cả khu vực công và tư nhân. So sánh chéo có các thông số khác như Vintage Year Presence, Total No. của khuôn viên trường, các khóa học được cung cấp, Không. của Giáo viên, v.v.

RELATED ARTICLES

Thành lập các trung tâm mô phỏng lâm sàng để học và thực hành lý thuyết trong lớp học đã nâng cấp hệ thống...

Buy Now Hệ thống giáo dục y tế ở Việt Nam: Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm thu nhập thấp và trung lưu. Chương trình...

Rise Of Digitization Is Defining The Future Of India Test Preparation Market: Ken Research

Buy Now Over the past few decades, the Indian test preparation business has undergone a phase of transition from one-on-one personal coaching to group instruction...

Số lượng bác sĩ hạn chế: Tỷ lệ bệnh nhân có khả năng tạo điều kiện và cung cấp sự bứt phá cho giáo...

Buy Now Để theo đuổi giáo dục y khoa tại Việt Nam, học sinh trung học có thể trực tiếp vào trường cao đẳng...

Most Popular

Triển vọng thị trường kho bãi Việt Nam đến năm 2022 – theo mô hình kinh doanh và theo người dùng cuối điện tử,...

MUA NGAY Thị trường kho bãi Việt Nam được định vị như thế nào? Các kho hàng hoạt động tại Việt Nam chỉ đơn giản là...

SABIC, Ma’aden, Zamil Steel, Tasnee Lead Middle East Metal Working: Ken Research

Buy Now These companies are playing a crucial role in uplifting the trade & manufacturing within the region, keeping sustainable practices in mind In the dynamic...

Why UAE’s Debt Collection Industry is poised for growth despite the many challenges it faces in a competitive market? : Ken Research

Buy Now In this enlightening whitepaper, we delve into the intricacies of the UAE's debt collection industry, which has witnessed a formidable surge in growth...

US LI-ION Battery Market is Expected to reach ~USD 40 Bn by 2028: Ken Research

United States is facing a huge demand of Lithium batteries due to growing electrification in west with growing at the rate of 25.36% by...