Sunday, February 25, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Manufacturing And Construction Thị trường bất động sản Việt Nam được thúc đẩy bởi nhu...

Thị trường bất động sản Việt Nam được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về không gian bán lẻ và văn phòng từ các công ty di cư ra khỏi Trung Quốc, các chính sách bất động sản chuyên nghiệp của chính phủ và sự trỗi dậy của Việt Nam như một điểm đến du lịch nổi tiếng: Ken Research

“Chính phủ Việt Nam đã thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản cho phép công dân nước ngoài sở hữu và cho thuê tài sản tại Việt Nam, điều này đã được chứng minh là một bước tích cực cho nhu cầu bất động sản tại Việt Nam.”

 

Xung đột thương mại giữa Hoa  Kỳ và Trung Quốc: Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế 25,0% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 250,0 tỷ USD và các cuộc thảo luận về việc áp đặt thêm 10,0% đối với hàng hóa trị giá 300,0 tỷ USD đang được tiến hành. Do đó, cuộc chiến thương mại đang thúc đẩy nhiều công ty đa dạng hóa và chuyển đến Việt Nam do các yếu tố sản xuất chi phí thấp, chính phủ ổn định và tỷ lệ GDP ngày càng tăng, biến quốc gia Đông Nam Á này thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn khi so sánh với Trung Quốc. Intel Corp. và Samsung đã sớm nhận ra lời hứa của mình đối với sản xuất; Họ sử dụng hơn 182.000 công nhân kết hợp tại các nhà máy lắp ráp chipset và điện thoại thông minh.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU 

Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất  động sản: Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy năm 2015 đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu bất động sản tại Việt Nam bằng cách cho phép các cá nhân sau đây sở hữu bất động sản tại Việt Nam:

 • Chủ đầu tư có dự án xây dựng nhà ở tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; và
 • Người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Việt Nam trở thành một điểm đến du lịch nổi tiếng: Cùng với tổng số 15,5 triệu khách du lịch quốc tế đến thăm Việt Nam trong năm 2018, đất nước này đã sẵn sàng trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn trong những năm gần đây. Chi tiêu trung bình của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam năm 2017 được đánh giá là 96,0 USD mỗi ngày. Việt Nam dự kiến sẽ được đón 53,5 triệu khách du lịch quốc tế vào năm kết thúc năm 2025, điều này cho thấy tiềm năng của du lịch Việt Nam.

Di cư ra khỏi  khu trung tâm: Việt Nam đã chứng kiến một xu hướng trong số những người thuê và xây dựng, nơi các tài sản đang được xây dựng ở khu vực ngoài trung tâm và các khu vực bên ngoài của các thành phố kinh doanh như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội khi Quỹ đất cạn kiệt; trong khi người thuê thích bất động sản ở khu vực ngoài trung tâm vì giá thuê thấp hơn.

Báo cáo có tiêu đề  “Triển vọng thị trường bất động sản Việt Nam đến năm 2025 – Theo thị trường bất động sản văn phòng (hạng A, hạng B và hạng C), theo thị trường bất động sản bán lẻ (khối đế bán lẻ, trung tâm quận và trung tâm mua sắm), theo thị trường bất động sản nhà ở (căn hộ, biệt thự, chung cư và các thị trường khác)  và theo thị trường bất động sản khách sạn (3 sao, 4 sao, 5 sao và các khách sạn khác) của Ken Research cho rằng thị trường bất động sản Việt Nam đang phát triển và mang tiềm năng lớn trong từng phân khúc phụ. Các chính sách của chính phủ ưu đãi thị trường bất động sản như Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh Bất động sản cùng với sự năng động của thương mại toàn cầu khiến các công ty di cư từ Trung Quốc sang Việt Nam do đất đai và lực lượng lao động giá rẻ của Việt Nam, sẽ nâng thị trường bất động sản Việt Nam lên tầm cao hơn. Nguồn cung thị trường văn phòng Việt Nam (tính theo NLA), nguồn cung thị trường bán lẻ (tính theo GLA), nguồn cung thị trường nhà ở (tính theo căn hộ) và nguồn cung thị trường khách sạn (tính theo tổng số chìa khóa) dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR lần lượt là 5,7%, 9,9%, 15,4% và 8,1% trong giai đoạn dự báo 2018-2025, cho thấy tiềm năng của bất động sản Việt Nam trong tương lai gần.

 

Các phân đoạn chính được bảo hiểm

 • Thị trường bất động sản văn phòng Việt Nam
 • Theo loại:
 • Văn phòng hạng A
 • Văn phòng hạng B
 • Văn phòng hạng C

yTheo Địa lý:

 • Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Thị trường bất động sản bán lẻ Việt Nam
 • Theo vị trí:
 • CBD (khu thương mại trung tâm)
 • Non CBD (khu thương mại không trung tâm)
 • Theo loại:
 • Khối đế bán lẻ
 • Cửa hàng bách hóa
 • Trung tâm mua sắm
 • Theo địa lý:
 • Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam
 • Theo loại:
 • Apartments
 • Condominiums
 • Biệt thự và nhà phố
 • Theo địa lý:
 • Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội
 • Thị trường bất động sản khách sạn Việt Nam
 • Theo loại:
 • Khách sạn 3 sao
 • Khách sạn 4 sao
 • Khách sạn 5 sao
 • Khác (Khách sạn dưới 3 sao)
 • Theo địa lý:
 • Việt Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Hà Nội

 

RELATED ARTICLES

A Look into the Global Tourism and Hospitality Industry

In recent years, the tourism and hospitality industry has evolved into a dynamic global force, shaping economies, creating employment opportunities, and offering unique experiences...

The Rise of Modular Construction in a Dynamic Market

In the ever-evolving landscape of the construction industry, modular construction has emerged as a game-changer, promising efficiency, cost-effectiveness, and sustainable solutions. As business heads...

Navigating Growth: A Comprehensive Analysis of MSME Market Trends and Statistics

Introduction: The Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector is a crucial driver of economic growth globally. In this article, we explore key aspects of...

Most Popular

Skin Care Market Segmentation: Unveiling Needs and Targeting Strategies

The skincare market is a vast and ever-evolving landscape, encompassing a diverse range of products and catering to a multitude of needs. To navigate this complex...

Biopsy Devices Market Size, Share, Trends & Forecast 2029

The global Biopsy Devices Market is set to experience robust growth in the coming years, driven by a combination of factors such as increasing...

A Growing Industry of Protected Cultivation, Insights on Share and Growth

Introduction to Protected Cultivation Protected cultivation, also known as greenhouse farming, revolutionizes traditional agricultural practices by providing controlled environments for optimal plant growth. This article...

Emerging Trends in Indian Test Prep Market: AI, AR, and the Future of Learning

In the bustling realm of India's education sector, the test preparation market stands as a pivotal domain, shaping the academic journeys of millions of...