Wednesday, October 4, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Education and Recruitment Education Thị trường E-Learning Việt Nam đã được thúc đẩy bởi nhu cầu...

Thị trường E-Learning Việt Nam đã được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về nội dung đa phương tiện cùng với sự thâm nhập Internet và điện thoại thông minh ngày càng tăng trong nước: Ken Research

MUA NGAY

Tăng thâm nhập Internet: Có sự gia tăng số lượng thuê bao 3G lên 40,0 triệu từ năm 2013-2018. Đối với các dịch vụ kết nối Internet, băng thông rộng sẽ duy trì tăng trưởng lành mạnh trong tương lai gần, mặc dù các thị trường băng thông rộng cố định và truy cập internet, cả hai đều do Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) kiểm soát, phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các dịch vụ di động. Việc cải thiện cơ sở hạ tầng internet đã xây dựng con đường cho sự ra mắt thành công của các nền tảng E-learning tại Việt Nam.

Sáng kiến mạnh mẽ của  chính phủ: Để thúc đẩy E-learning ở Việt Nam, chính phủ đã mời các tổ chức giáo dục đại học tham gia vào một loạt các dự án ICT do trung ương tài trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực e-learning. Mục đích của các dự án này vừa là cho phép các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ của họ, nhưng cũng trong trường hợp học trực tuyến để dự đoán việc cung cấp giáo dục cho nhiều sinh viên hơn, cả trong và ngoài khuôn viên trường. Cách tiếp cận của chính phủ đối với các dự án này ban đầu là tự do, với việc xây dựng và thực hiện các chiến lược ICT phần lớn được để lại cho chính các tổ chức. Trong những năm 2000, cách tiếp cận tự do kinh doanh của những năm 1980 và 1990 đã được thay thế bằng cách tiếp cận can thiệp nhiều hơn, với chính phủ đóng vai trò hàng đầu trong việc xây dựng chiến lược. Với việc Chính phủ chủ động hơn trong những năm gần đây để thúc đẩy E-learning, sự gia tăng mạnh mẽ trong tăng trưởng thị trường đã được chứng kiến trong những năm 2013-2018.

Chấp nhận học trực tuyến ngoài hệ thống học tập truyền thống: Từ 20 năm qua tức là những năm 1980 khi giáo dục từ xa xuất hiện ở Việt Nam, người dân đã rất phản đối việc học trực tuyến. Họ tin rằng có vấn đề về độ tin cậy với nội dung trực tuyến và luôn muốn gắn bó với phương pháp học tập truyền thống. Tuy nhiên, trong những năm gần đây với nhận thức ngày càng tăng của mọi người về lợi ích của giáo dục kỹ thuật số, người dùng cuối đã bắt đầu kết hợp E-learning như một hình thức học tập thứ cấp và sẵn sàng hoàn thành việc thay đổi hệ thống học tập khỏi các phương pháp truyền thống.

Thị trường E-learning Việt Nam

Các nhà phân tích tại Ken Research trong ấn phẩm mới nhất  “Triển vọng thị trường E-Learning Việt Nam đến năm 2023 – Được thúc đẩy bởi việc áp dụng ngày càng tăng các lớp học thông minh, sách điện tử trong trường học và MOOCs và các công cụ soạn thảo thông minh trong phân khúc đào tạo và luyện thi doanh nghiệp tin rằng ngành E-learning Việt Nam dự kiến sẽ ghi nhận CAGR tích cực là 20,2% trong giai đoạn dự báo 2019-2023. Số lượng người dùng internet ngày càng tăng, nỗ lực ngày càng tăng của chính phủ nhằm phát triển E-learning ở Việt Nam, việc áp dụng công nghệ hiện đại của người học và việc sử dụng ngày càng tăng các hệ thống quản lý học tập của khu vực doanh nghiệp để tích hợp quy trình của họ dự kiến sẽ thúc đẩy ngành E-learning Việt Nam trong tương lai.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Phân khúc thị trường E-learning Việt Nam

Theo dịch vụ nội dung và công nghệ: Thị trường E-learning bị chi phối bởi doanh thu nội dung kỹ thuật số trong năm 2018. Sự gia tăng tổng số học sinh theo học tại các trường trung học phổ thông và sự gia tăng dân số lao động ở Việt Nam là một số nguyên nhân chính làm tăng nhu cầu học trực tuyến, trong khi dịch vụ công nghệ chiếm tỷ trọng doanh thu còn lại trên thị trường E-Learning Việt Nam trong năm 2018.

Theo loại người dùng cuối (K-12 /  trường học, trường đại học, doanh nghiệp và những người khác): Người dùng cuối từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng đóng góp tỷ trọng cao nhất về doanh thu trên thị trường E-learning Việt Nam năm 2018, vì người dân Việt Nam sử dụng E-learning cho mục đích cá nhân thường xuyên hơn. Theo sau các trường là các trường đại học, doanh nghiệp, các chương trình đào tạo nghề và những người dùng cuối khác như người dùng gia đình, qua đó, cùng nhau chiếm thị phần doanh thu còn lại trong thị trường E-learning Việt Nam trong năm 2018.

Theo loại hình cung cấp (LMS và nội dung đóng gói, Smart Class, Smart Authoring và Dịch vụ số hóa): LMS và nội dung đóng gói đóng góp tỷ trọng cao nhất về doanh thu tại thị trường E-learning Việt Nam trong năm 2018. LMS là một điều cần thiết để xem, theo dõi và lên lịch nội dung và do đó vì tầm quan trọng đáng kể của nó, LMS có một trong những thị phần cao nhất trên thị trường. Nội dung đóng gói là sự pha trộn giữa nội dung và công nghệ, điều này khá khả thi so với việc mua nội dung và công nghệ riêng biệt. Do đó, nội dung đóng gói cũng có thị phần cao nhất. Lớp học thông minh, tác giả thông minh và các dịch vụ số hóa chiếm thị phần còn lại của thị trường trong năm 2018.

 • Theo loại LMS (LMS được lưu trữ trên công ty và LMS tự lưu trữ): LMS được lưu trữ của công ty có thị phần thống trị trên thị trường vì nó cho phép chức năng người dùng cuối không gặp rắc rối và LMS được lưu trữ của công ty cung cấp cho họ thêm hỗ trợ back-end. Số cổ phần còn lại đang được LMS tự lưu trữ thâu tóm vào năm 2018.
 • Theo loại lớp học thông minh (Phiên học trực tuyến và Phiên trực tiếp trực tuyến): Phiên học trực tuyến có thị phần cao nhất trong thị trường lớp học thông minh vì phiên học trực tuyến do người hướng dẫn và mọi người thấy hữu ích hơn vì nó hỗ trợ. Phiên trực tiếp trực tuyến chiếm thị phần còn lại của thị trường lớp học thông minh trong năm 2018.
 • Theo loại nội dung đóng gói (B2B và B2C): Trong kịch bản B2B, nội dung tùy chỉnh có thị phần cao nhất vì tất cả các tổ chức đều có mục tiêu đào tạo cụ thể không thể nắm bắt được trong các khóa học tiêu chuẩn. Trong kịch bản B2C, nội dung tiêu chuẩn có thị phần cao nhất vì người tiêu dùng cá nhân không thể mua được nội dung tùy chỉnh vì nó đắt tiền.
 • Theo Thị trường công cụ tác giả thông minh (Công cụ chỉnh sửa nội dung, Gamification và Mô phỏng): Các công cụ chỉnh sửa nội dung có thị phần cao nhất vì nó cung cấp cho người dùng cuối sự dễ dàng xem và sử dụng nội dung, do đó, giảm mức độ phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Thị phần còn lại đang được nắm bắt bởi trò chơi hóa và mô phỏng.

Bằng cách xem nội dung (Trình duyệt di động và PC): Di động và PC (Trình duyệt) chiếm thị phần cao nhất trong năm 2018 vì sự dễ dàng mà họ cung cấp để xem nội dung. PC (phần mềm công ty) chiếm thị phần còn lại trong năm 2018.

Bối cảnh so sánh trên thị trường E-Learning Việt Nam:

Giai đoạn cạnh tranh trong thị trường E-Learning Việt Nam được quan sát thấy có sự phân mảnh cao giữa một số người chơi trong không gian E-learning của Việt Nam. Việt Nam có rất ít công ty nổi tiếng có thể thiết lập thương hiệu của họ trên thị trường. Các công ty đang tung ra nội dung trò chơi hóa cho các giải pháp thông minh để đạt được lợi thế cạnh tranh. Một số công ty lớn trên thị trường là Topica Ed-tech group, Kyna, Hocmai, E-group và rest. Những người chơi này cạnh tranh trong thị trường E-Learning trên cơ sở đối tượng mục tiêu, năng lực công nghệ, mạng lưới phân phối, thu hút / giữ chân khách hàng, phí và các khóa học được cung cấp.

Triển vọng và dự báo tương lai của thị trường E-Learning Việt Nam

Thị trường E-learning Việt Nam về doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR hai con số trong giai đoạn 5 năm 2019–2023. Nhu cầu về dịch vụ nội dung dự kiến sẽ chiếm ưu thế so với các dịch vụ công nghệ vào năm kết thúc năm 2023. Tương lai sẽ chứng kiến sự tham gia của những người chơi nước ngoài sẽ tham gia vào thị trường thông qua quan hệ đối tác với các công ty trong nước.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU MIỄN PHÍ

Các phân đoạn chính được đề cập:

Theo loại nội dung và công nghệ

Theo loại hình cung cấp

 • LMS
 • Lớp học thông minh
 • Nội dung đóng gói
 • Công cụ tác giả thông minh
 • Dịch vụ số hóa

Theo loại LMS

 • Tự lưu trữ
 • Công ty lưu trữ

Theo thị trường lớp học thông minh

 • Buổi học trực tuyến
 • Phiên trực tiếp trực tuyến

Theo thị trường nội dung đóng gói

 • Các khóa học tùy chỉnh
 • Các khóa học tiêu chuẩn

Bởi thị trường công cụ tác giả thông minh

 • Công cụ chỉnh sửa nội dung
 • Trò chơi hóa
 • Mô phỏng

Bằng phương pháp xem nội dung

 • Di động
 • PC (Trình duyệt)
 • PC (Trình duyệt công ty)

Theo loại người dùng cuối

 • Trường
 • Trường đại học
 • Doanh nghiệp
 • Khác (Khóa học nghề)

Khoảng thời gian được ghi lại trong báo cáo:

 • Giai đoạn lịch sử – 2013-2018
 • Giai đoạn dự báo– 2019-2023

Đối tượng mục tiêu chính

 • Trường học (K-12)
 • Công ty công nghệ giáo dục
 • Trường đại học
 • Nhà cung cấp LMS
 • Viện giáo dục nghề nghiệp
 • Các công ty dạy kèm luyện thi
 • Bộ Giáo dục

Các công ty được bảo hiểm

 • Nhóm điện tử
 • Yola
 • ProHạt giống
 • Hocmai
 • Kyna
 • Học viện MVV
 • Tập đoàn công nghệ giáo dục Topica
 • Giáo dục thông minh Pharos
 • Khác (Rockit Online, Rabiti, Edubit, Dodaihoc, SchoolBus, Edumall) 

Các phân đoạn chính được đề cập trong báo cáo

 • Tổng quan thị trường E-Learning Việt Nam và Genesis
 • Phân tích chuỗi giá trị thị trường E-Learning Việt Nam
 • Quy mô thị trường E-Learning Việt Nam theo doanh thu, 2013-2018
 • Phân khúc thị trường E-Learning Việt Nam, 2013-2018
 • Xu hướng và sự phát triển của thị trường E-Learning Việt Nam
 • Những vấn đề và thách thức trong thị trường E-Learning Việt Nam
 • Khung pháp lý tại thị trường E-Learning Việt Nam
 • Quy trình ra quyết định tại thị trường E-Learning Việt Nam
 • Phân tích SWOT cho thị trường E-learning Việt Nam
 • Bối cảnh so sánh trên thị trường E-Learning Việt Nam
 • Nội dung công ty và giá phát triển công nghệ tại thị trường E-Learning Việt Nam (Pro Seeds E-learning Solutions)
 • Triển vọng và dự báo tương lai thị trường E-learning Việt Nam 2018-2023E
 • Khuyến nghị của các nhà phân tích cho thị trường E-Learning Việt Nam

Báo cáo liên quan 

Triển vọng thị trường e-learning Philippines đến năm 2023 – theo nội dung (đa phương tiện, chương trình học mở, bài kiểm tra trực tuyến và các nội dung khác), theo công nghệ (LMS, lớp học thông minh và công cụ tác giả thông minh), theo nguồn học (sách điện tử, MOOCs, Gamification và M-Learning) và theo người dùng cuối (trường học, trường đại học, doanh nghiệp, đào tạo nghề và những người khác

Triển vọng thị trường E-Learning của Nam Phi đến năm 2023 – Theo nội dung (Chương trình học mở, Đa phương tiện tùy chỉnh, Nội dung mô phỏng và Kiểm tra trực tuyến), Theo Công nghệ (Hệ thống quản lý học tập, Lớp học thông minh, Công cụ soạn thảo thông minh) Theo lĩnh vực (Doanh nghiệp, Giáo dục Đại học, K-12 và Đào tạo nghề) và Theo Người dùng cuối (Doanh nghiệp Doanh nghiệp, Người dùng Gia đình, Tổ chức Phi lợi nhuận và Chính phủ)

Các khóa học E-learning toàn cầu Nghiên cứu quy mô thị trường, theo loại (Máy tính bảng, Điện thoại thông minh và các loại khác), theo ứng dụng (Khu vực doanh nghiệp, Khu vực giáo dục đại học và Khu vực K-12) và Dự báo khu vực 2018-2025

RELATED ARTICLES

Vị trí của giáo dục Y khoa tại Việt Nam: Ken Research

Buy Now Thị trường giáo dục y tế được định vị như thế nào tại Việt Nam? Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm thu...

Thành lập các trung tâm mô phỏng lâm sàng để học và thực hành lý thuyết trong lớp học đã nâng cấp hệ thống...

Buy Now Hệ thống giáo dục y tế ở Việt Nam: Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm thu nhập thấp và trung lưu. Chương trình...

Rise Of Digitization Is Defining The Future Of India Test Preparation Market: Ken Research

Buy Now Over the past few decades, the Indian test preparation business has undergone a phase of transition from one-on-one personal coaching to group instruction...

Most Popular

Triển vọng thị trường kho bãi Việt Nam đến năm 2022 – theo mô hình kinh doanh và theo người dùng cuối điện tử,...

MUA NGAY Thị trường kho bãi Việt Nam được định vị như thế nào? Các kho hàng hoạt động tại Việt Nam chỉ đơn giản là...

SABIC, Ma’aden, Zamil Steel, Tasnee Lead Middle East Metal Working: Ken Research

Buy Now These companies are playing a crucial role in uplifting the trade & manufacturing within the region, keeping sustainable practices in mind In the dynamic...

Why UAE’s Debt Collection Industry is poised for growth despite the many challenges it faces in a competitive market? : Ken Research

Buy Now In this enlightening whitepaper, we delve into the intricacies of the UAE's debt collection industry, which has witnessed a formidable surge in growth...

US LI-ION Battery Market is Expected to reach ~USD 40 Bn by 2028: Ken Research

United States is facing a huge demand of Lithium batteries due to growing electrification in west with growing at the rate of 25.36% by...