Sunday, February 25, 2024

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Agriculture and Animal Care Thị trường máy móc nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng 1,3 tỷ...

Thị trường máy móc nông nghiệp Việt Nam tăng trưởng 1,3 tỷ USD vào năm 2025, máy kéo sẽ chiếm ưu thế.

Thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam được định vị như thế nào?

Tổng quan: Mức độ cơ giới hóa ở Việt Nam đã tăng đáng kể trong giai đoạn 2014-2020. Chuẩn bị đất và thu hoạch cho tất cả các cảnh sát lớn trong nước hiện nay được cơ giới hóa nhiều hơn so với năm 2014. Mức độ cơ giới hóa dự kiến sẽ nghiêng hơn nữa trong vài năm tới và đạt mức chuẩn vào năm 2030. Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng là những khu vực cơ giới hóa nhất của cả nước tính đến năm 2020.

Việt Nam nhập khẩu phần lớn máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp, chủ yếu từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Khả năng cạnh tranh của máy móc trong nước cũng thấp vì giá thành cao hơn sản phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, do thiếu cơ sở vững chắc trong luyện kim, các cầu thủ trong nước không thể cung cấp chất lượng như các cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc.

TẢI XUỐNG BÁO CÁO MẪU

Thị trường: Thị trường máy móc nông nghiệp tại Việt Nam đã tăng cường với tốc độ CAGR ~% trong giai đoạn 2014-2020. Doanh thu cho Máy gặt đập liên hợp, Máy cấy, Máy kéo và dụng cụ mới được ghi nhận ở mức ~ tại Việt Nam trong năm 2020.Doanh thu bán hàng lên tới ~ triệu đồng vào năm 2020.

Nhu cầu lương thực ngày càng tăng, giảm tổn thất sau thu hoạch, thiếu lao động, điều kiện khí hậu khắc nghiệt và ký kết hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia khác nhau là những lý do chính đằng sau sự tăng trưởng tích cực trong doanh thu máy móc nông nghiệp. Tuy nhiên, nền nông nghiệp trong nước liên tục bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn cản trở sự phát triển của thị trường này.

YÊU CẦU TÙY CHỈNH

Phân khúc thị trường máy nông nghiệp Việt Nam

Theo loại sản phẩm: Thị trường máy kéo thống trị ngành thiết bị nông nghiệp tại Việt Nam vào năm 2020 trên cơ sở giá trị và khối lượng. Điều này chủ yếu là do việc sử dụng chúng không giới hạn trong nông nghiệp và cũng có thể được sử dụng để vận chuyển nông sản.

Thị trường máy kéo theo loại: Phần lớn thị trường bị chi phối bởi máy kéo 2 bánh về khối lượng, chủ yếu là do giá thấp. Tuy nhiên, máy kéo 4 bánh có HP thấp hơn đang thay thế máy kéo tay

Thị trường máy kéo theo sức mạnh: Thị trường máy kéo nông nghiệp đã chứng kiến sự thay đổi dần dần trong giai đoạn 2014-2020. Việc sử dụng máy kéo từ 12 HP trở xuống đã giảm trong giai đoạn 2014-2020 trong khi việc sử dụng máy kéo lớn hơn đã tăng lên trong giai đoạn này. Máy kéo có công suất từ 12 HP đến 35 HP đã chiếm thị phần lớn nhất.

Theo khu vực bán máy kéo: Nhu cầu về máy kéo 2W được quan sát là cao nhất ở Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng bằng sông Hồng đã trải qua sự sụt giảm nhu cầu do sự phân mảnh ngày càng tăng của đất đai trong khu vực khiến nông dân không thể mua thiết bị mới.

Thị trường máy gặt đập liên hợp theo khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng Máy gặt đập liên hợp cao nhất do quy mô trang trại giữ đất cao hơn. Các khu vực khác thích thuê máy gặt đập liên hợp do giá cao.

Thị trường máy cấy lúa theo khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng người cấy lúa cao nhất do quy mô trang trại giữ đất cao hơn.

Thực hiện thị trường theo loại: Nhu cầu về dụng cụ máy kéo  là miễn phí cho việc bán máy kéo 2W &; 4W vì phần lớn nông dân mua dụng cụ cùng với máy kéo. Máy quay &; Máy cày là loại máy kéo được ưa thích và đòi hỏi nhiều nhất, vì chúng giúp chuẩn bị luống gieo hạt và cày xới đất.

Cuộc thi ScenaRio tại thị trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam

Thị  trường thiết bị nông nghiệp Việt Nam tập trung trong top 2 nhà sản xuất lớn (Kubota và Yanmar) chiếm ~% doanh số bán hàng cho Máy kéo 4W, ~% khối lượng bán hàng cho Máy kéo 2W, ~% cho Máy gặt đập liên hợp và ~% cho Máy cấy lúa vào năm 2020. Cả các công ty trong nước cũng như nước ngoài đã gia nhập thị trường trong năm năm qua để khai thác tiềm năng trong lĩnh vực này. Những người chơi này cạnh tranh về các thông số: Danh mục sản phẩm, Mạng lưới phân phối, Giá cả, Giảm giá và Vị trí địa lý, Dịch vụ giá trị gia tăng, Hợp tác &; Quan hệ đối tác và Dịch vụ sau bán hàng.

 Triển vọng và dự báo tương lai thị trường máy nông nghiệp Việt Nam

Thị trường máy móc nông nghiệp tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR ~% trên cơ sở doanh thu và ~% trên cơ sở khối lượng trong giai đoạn dự báo 2020-2025. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đã bị hạn chế một chút trong năm 2020 do đại dịch COVID-19. Điều này cũng có khả năng ảnh hưởng đến sự tăng trưởng trong năm 2021. Thị trường được dự đoán sẽ khởi sắc từ năm 2022 và tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn 2022-2025. Các công ty dự kiến sẽ tập trung vào mạng lưới phân phối rộng hơn bao gồm mở rộng sang trung du và miền núi phía bắc và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để đưa ra các sản phẩm sáng tạo. Giai đoạn dự báo cũng dự kiến sẽ chứng kiến sự hợp tác hoặc mua lại giữa các công ty nước ngoài và trong nước.

 

Phân khúc thị trường máy kéo Việt Nam

Theo phân khúc máy kéo (2W và 4W): Về sở thích của người tiêu dùng, doanh số bán hàng cho máy kéo 4W đang tăng nhanh hơn so với 2W nhưng sau này có thị phần thống trị về khối lượng. Giá thấp của máy kéo hai bánh làm cho chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người nông dân nắm giữ nhỏ sở hữu những mảnh đất nhỏ.

Phân khúc máy kéo theo công suất: Việc sử dụng máy kéo dưới 12 Hp đang giảm vì hầu hết nông dân hiện đang chuyển sang máy kéo 4W. Điều này đã được thực hiện bởi chính phủ khi họ cung cấp trợ cấp cho vay cho các thiết bị nông nghiệp. Ngoài ra, máy kéo trên 35 Hp chỉ được ưa thích bởi những người nông dân có diện tích đất lớn.

 

Theo khu vực: Việc sử dụng máy móc nông nghiệp như máy kéo đang gia tăng nhanh chóng ở Tây Nguyên – do sản lượng cà phê và các loại cây trồng khác như cây trồng như hạt tiêu, chè, trái cây và rau quả, hoa, cao su và hạt điều ngày càng tăng. Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang đạt được lực kéo cho máy kéo 4 bánh do sự hiện diện của đất nông nghiệp lớn và ứng dụng rộng rãi máy kéo từ 35 Hp trở lên.

Các phân đoạn chính được bảo hiểm

 • Theo loại sản phẩm
 • Máy kéo (2W và 4W)
 • Máy gặt đập liên hợp
 • Máy cấy lúa
 • Thực hiện
 • Theo phân khúc máy kéo
 • Lên đến 12 hp
 • Giữa 12-35 Hp
 • Trên 35 hp
 • Theo khu vực bán hàng
 • Đồng bằng sông Cửu Long
 • Đồng bằng sông Hồng
 • Trung du và miền núi phía Bắc
 • Duyên hải Bắc Trung Bộ và Trung Bộ
 • Tây Nguyên
 • Đông Nam Bộ
 • Theo phân khúc thực hiện
 • Máy xúc
 • Cày
 • Bừa
 • Máy rải phân bón
 • Khác

 

RELATED ARTICLES

A Growing Industry of Protected Cultivation, Insights on Share and Growth

Introduction to Protected Cultivation Protected cultivation, also known as greenhouse farming, revolutionizes traditional agricultural practices by providing controlled environments for optimal plant growth. This article...

Exploring the Pet Market Insights, Revenue, and Growth

Introduction The pet industry is undergoing rapid transformation, fueled by changing consumer preferences, technological advancements, and shifting societal norms. This overview delves into the multifaceted...

Exploring the Global Net Wrap Market Trends, and Growth Prospects

Introduction: Unveiling the Landscape of the Net Wrap Market The Global Net Wrap Market is a critical component of modern logistics and packaging, providing secure...

Most Popular

Skin Care Market Segmentation: Unveiling Needs and Targeting Strategies

The skincare market is a vast and ever-evolving landscape, encompassing a diverse range of products and catering to a multitude of needs. To navigate this complex...

Biopsy Devices Market Size, Share, Trends & Forecast 2029

The global Biopsy Devices Market is set to experience robust growth in the coming years, driven by a combination of factors such as increasing...

A Growing Industry of Protected Cultivation, Insights on Share and Growth

Introduction to Protected Cultivation Protected cultivation, also known as greenhouse farming, revolutionizes traditional agricultural practices by providing controlled environments for optimal plant growth. This article...

Emerging Trends in Indian Test Prep Market: AI, AR, and the Future of Learning

In the bustling realm of India's education sector, the test preparation market stands as a pivotal domain, shaping the academic journeys of millions of...