Wednesday, October 4, 2023

Email id: support@kenresearch.com, Contact Us : +91-9871552944

Home Education and Recruitment Education Số lượng bác sĩ hạn chế: Tỷ lệ bệnh nhân có khả...

Số lượng bác sĩ hạn chế: Tỷ lệ bệnh nhân có khả năng tạo điều kiện và cung cấp sự bứt phá cho giáo dục y tế ở Việt Nam: Ken Research

  • Để theo đuổi giáo dục y khoa tại Việt Nam, học sinh trung học có thể trực tiếp vào trường cao đẳng y tế sau khi hoàn thành quá trình nhập học.
  • Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội là một trong những trường đại học hàng đầu có khuôn viên ở miền Trung Việt Nam. Đây là trường cao đẳng y tế lâu đời nhất của Việt Nam.

Sự phổ biến của thị trường giáo dục y tế Việt Nam: Với 96,4 triệu trong năm 2020, Việt Nam đứng thứ ba trong năm 2020. Cùng với eсоnоmiс develорment nhanh chóng, heаlth stаtus оf рeорle trong Vietnаm hаs signifiсаntly imрrоved trong reсent yeаrs, với cuộc sống exрeсtаnсy аt sinh inсreаsing frоm 71 yeаrs vào năm 1990 tо 76 yeаrs vào năm 2015. Trong hai thập kỷ qua (2001 – 2020), hệ thống giáo dục y tế đã từng bước chuyển sang chương trình giáo dục tích hợp, áp dụng nguyên tắc “lấy học sinh làm trung tâm”, đưa ra các phương pháp giáo dục “dựa trên vấn đề”. ” Và “dựa trên mô phỏng”. Nhu cầu bổ sung bác sĩ cho hệ thống y tế địa phương đã được giải quyết, giúp cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục y tế cho người dân tộc thiểu số và người dân ở khu vực nông thôn.

Hỗ trợ giáo dục y khoa ở Việt Nam: Trong những năm gần đây, giáo dục y khoa ở Việt Nam đã có những thay đổi với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ quốc tế. Ví dụ, dự án “Tăng cường đào tạo kỹ năng y tế tại tám trường đại học” được hỗ trợ bởi chương trình NUFFIC của Hà Lan từ năm 2004 đến 2008, trong việc thành lập và phát triển các đơn vị đào tạo kỹ năng y tế và chương trình đào tạo kỹ năng y tế mới. Chính phủ Hà Lan cũng hỗ trợ một dự án khác nhằm tăng cường giáo dục định hướng cộng đồng. Như một bước tiến, các trường y ở Việt Nam đã dẫn đầu những thay đổi trong mô hình giáo dục của họ thông qua dự án Giáo dục và Đào tạo Chuyên gia Y tế về Cải cách Hệ thống Y tế (HPET), được chính phủ Việt Nam phê duyệt vào cuối năm 2013. Với những năm sắp tới, sẽ có rất nhiều sự tăng trưởng trong ngành giáo dục Việt Nam với sự hỗ trợ của những nỗ lực này.

Các khóa học chuyên ngành ở Việt Nam: Việt Nam, là một quốc gia thuộc địa trong quá khứ theo hệ thống giáo dục truyền thống của Pháp. Các phương pháp truyền thống liên quan đến việc học bằng thực hành. Điều này liên quan đến việc học bằng cách thực hành thông qua các chương trình cư trú.

Sinh viên có thể theo học các chương trình nội trú ngay sau khi tốt nghiệp y khoa, tất cả những gì họ cần là được Bộ Y tế công nhận. Khoảng 10% sinh viên y khoa tham gia chương trình cư trú của họ. Các phương pháp khác để có được chuyên môn y tế phải trải qua các chương trình cấp độ Chuyên ngành 1 và cấp 2.

Báo cáo có tiêu đề “Bối cảnh thị trường giáo dục y khoa Việt Nam – Chương trình giảng dạy dựa trên kết quả với những phát biểu rõ ràng rõ ràng mà sinh viên tốt nghiệp y khoa nên chứng minh” của Ken Research cho thấy các trường Cao đẳng đã phải đối mặt với sự sụt giảm nhẹ về số lượng. tuyển sinh, tuyển sinh và sinh viên tốt nghiệp trong bối cảnh COVID-19. Giá trị chính của việc theo đuổi y học ở Việt Nam Các trường đại học là những yếu tố như mức lương cao, chi phí sinh hoạt rẻ, giáo dục phong cách tự do và cơ hội cao.

Phân khúc thị trường

Thị trường Giáo dục Y khoa Việt Nam đã được phân khúc trên cơ sở các trường đại học y khoa công lập và tư nhân, cũng như phân khúc khôn ngoan của khu vực và tiểu bang để hiểu sự hiện diện chung của các trường cao đẳng y tế trên toàn quốc. Các trường cao đẳng lớn nằm ở các thành phố trung tâm như Hà Nội.

Cơ sở hạ tầng y tế của đất nước đã có những cải thiện gia tăng, điều này được thể hiện qua xu hướng gia tăng số lượng bệnh viện ở Việt Nam.

Ngành giáo dục và đào tạo của Việt Nam chiếm 4,0% tổng GDP cả nước, đóng góp giá trị GDP khoảng 252,3 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ người lớn biết chữ ở Việt Nam là ~ 95%. Việt Nam có tỷ lệ hoàn thành tiểu học cao, bình đẳng giới cao, tỷ lệ học sinh/giáo viên thấp và tỷ lệ ngoài nhà trường thấp.

Giáo dục đại học ở Việt Nam bao gồm các trường cao đẳng chuyên, cao đẳng sư phạm, đại học công lập và tư thục cũng như các tổ chức được quản lý bởi các hợp tác xã được tài trợ hoàn toàn thông qua học phí.

Báo cáo liên quan:

Triển vọng thị trường nhãn khoa Malaysia đến năm 2025- Tăng phẫu thuật và tư vấn nhãn khoa do tăng tỷ lệ dân số già và tiến bộ công nghệ nhãn khoa

 Triển vọng thị trường nhãn khoa Thái Lan đến năm 2025 theo loại hình tư vấn (mỏi mắt / suy nhược thị lực, khám tổng quát, giảm / giảm thị lực, phản ứng dị ứng, biến dạng mắt / mí mắt), theo loại phẫu thuật (đục thủy tinh thể, tật khúc xạ, tăng nhãn áp, các bệnh liên quan đến võng mạc và các bệnh khác), theo khu vực (Bangkok, Trung, Nam, Đông Bắc và Bắc) và theo loại bệnh viện (Đơn chuyên khoa và Đa chuyên khoa)

Bối cảnh của thị trường giáo dục y tế Malaysia – tăng trưởng trong sinh viên tốt nghiệp y khoa, thúc đẩy các ứng cử viên tìm kiếm chuyên môn đóng góp cho lực lượng lao động y tế

RELATED ARTICLES

Vị trí của giáo dục Y khoa tại Việt Nam: Ken Research

Buy Now Thị trường giáo dục y tế được định vị như thế nào tại Việt Nam? Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm thu...

Thành lập các trung tâm mô phỏng lâm sàng để học và thực hành lý thuyết trong lớp học đã nâng cấp hệ thống...

Buy Now Hệ thống giáo dục y tế ở Việt Nam: Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm thu nhập thấp và trung lưu. Chương trình...

Rise Of Digitization Is Defining The Future Of India Test Preparation Market: Ken Research

Buy Now Over the past few decades, the Indian test preparation business has undergone a phase of transition from one-on-one personal coaching to group instruction...

Most Popular

Triển vọng thị trường kho bãi Việt Nam đến năm 2022 – theo mô hình kinh doanh và theo người dùng cuối điện tử,...

MUA NGAY Thị trường kho bãi Việt Nam được định vị như thế nào? Các kho hàng hoạt động tại Việt Nam chỉ đơn giản là...

SABIC, Ma’aden, Zamil Steel, Tasnee Lead Middle East Metal Working: Ken Research

Buy Now These companies are playing a crucial role in uplifting the trade & manufacturing within the region, keeping sustainable practices in mind In the dynamic...

Why UAE’s Debt Collection Industry is poised for growth despite the many challenges it faces in a competitive market? : Ken Research

Buy Now In this enlightening whitepaper, we delve into the intricacies of the UAE's debt collection industry, which has witnessed a formidable surge in growth...

US LI-ION Battery Market is Expected to reach ~USD 40 Bn by 2028: Ken Research

United States is facing a huge demand of Lithium batteries due to growing electrification in west with growing at the rate of 25.36% by...